Sonsuzluk Şiiri
William Blake çev.: Mustafa Özaydın
Kutsal Tanıklık
Atahan Göktürk Güner
Antigonish
Hughes Mearns çev.: Mustafa Özaydın
Sonsuz ve Öbürü
Turgut Uyar
Ağustos Şiiri
Hasan Hüseyin Korkmazgil