Hakkımızda

Galeyan, yazar Mustafa Özaydın ve tasarımcı Atahan Göktürk Güner tarafından Mart 2019’da yayın hayatına başladı.

Dergilerin popülaritesinin sanat ve düşünceye; sanat ve düşüncenin ise geniş kitlelere ulaşamadığı, kitche içerikler ve küçük burjuva bunaltılarıyla, duygusal olmaktan öte geçemeyen varoluşsal bunalımlar ve muhafazakarlıkla yoğrulmuş dergilerin nefes almakta bile zorlanan halkın entelektüel ve sanatsal ihtiyaçlarını karşılayacak durumda olmadığı ve onun sesini dışarı vuramadığı; yalnız onun kendi kendisini tatmin ederek zincirlerini, imajlarını, geri kalmışlık ve cehaletini benimsemesi ve bununla övünmesine müşevvik* yayınlarla çevrili medyanın hâli gözler önündedir.

Uzun zaman önce başkalarının başka yerde verdiği savaşlarla dünyaca kazanılan sosyal, sanatsal ve siyasal kazanım ve hakların bile tartışmaya açıldığı, modernleşmeksizin modernizm eleştirisi yapılan ülkemizde cehalete, çirkinliğe, vasatlığa, anti entelektüelliğe, baskılara ve eşitsizliğe karşı karşı entelektüel bir mücadele içerisinde bulunuluyor. Galeyan’da tam olarak bu amaçla, -yaygın yanlış kullanımının aksine- halkın gerçeğe, sanata ve doğruya yürüyeceği yolu göstermek ve bu yolda yürümesi için onu ısıtmak, kaynatmak ve coşturmak gayeleriyle sanat, edebiyat, tiyatro, resim, müzik, sosyal hayat, felsefe, siyaset ve bilim alanlarında yayın yapmak amacıyla kurulmuş bir yayın organıdır.

Vorwärts, Avanti!, İleri!

*Teşvik eden, cesaretlendiren