Sonsuzluk Şiiri
Ağustos 2019 | Sayı 05 | Sayfa 01
William Blake çev.: Mustafa Özaydın

Sonsuzluk

Her kim tutunursa hazza
Uçar hayatın yok oluşundan
Her kim hazzı öperse uçarken
Yaşar sonsuzluğun gün doğumunda
Jackson Pollock Numara: 5
Matematik Kulesi, tersine çevrilen Babil Kulesidir.
Matematik Kulesi, tersine çevrilen Babil Kulesidir: sesler arttıkça daha ahenkli bir şekilde büyür. Pieter Brueghel’in “Babil Kulesi” adlı eserine dayanmaktadır. (1554)