Politika
Temmuz 2020 | Sayı 10 | Sayfa 01
William Butler Yeats Çev.: Cevat Çapan

"Günümüzde insanın yazgısı politika bağlamında anlam kazanıyor."

Thomas MANN
Young Pensive Woman Turned to the Left, Edgar Maxence

Politika

O kız orada dururken
Ben nasıl bütün dikkatimle
Roma'nın, yok Rusya'nın
Ya da İspanya'nın
Politikaları üzerinde durayım?
Oysa gezmiş görmüş bir adam bu
Ne söylediğini bilen.
Öbürü de mürekkep yalamış
Bir politikacı,
Belki de söyledikleri doğru
Savaş ve savaşın belalarıyla ilgili,
Ama ah, genç olsaydım da yeniden
Kollarıma alabilseydim o kızı!

William Butler Yeats
Çev.: Cevat Çapan

Amalie von Schintling
Open Orange by Rafael Romero Barros