Bir insan, seçimler bütünü dışında nedir?
Mart 2019 | Sayı 01 | Sayfa 09
Derleme Mustafa Özaydın

 

       
           

Bir insan, seçimler bütünü dışında nedir?

O seçimler nereden gelir?
Seçme şansım var mı?
Rol yapmaya devam edersen, kim olduğunu unutacaksın
O seçimlerin biri bile özünde gerçekten benim miydi?

Gerçek mi bu?
Sen gerçek misin?