Masumuyet Alametleri
Haziran 2020 | Sayı 09 | Sayfa 02
William Blake, Çev.: Mustafa Özaydın
Resim: Firdevs Sena Yarar

Masumiyet Alametleri

Dünyayı görmek bir kum tanesinde
Cenneti bir kır çiçeğinde
Tut avucunda sonsuzluğu
Sonsuzluğu bir saatliğine
...

William Blake
Çev.: Mustafa Özaydın