Aydınlık
Eylül 2019 | Sayı 06 | Sayfa 01
Sappho Çev.: Talat S. Halman

Aydınlık

Sümbül gibi
Gözlerimi kör eden
Bir aydınlık var

Sappho

Çev.: Talat S. Halman